RSIN nummer: 804516790

 

Adres van de stichting:

Stoelendans 92

2907 TE Capelle a/d IJssel

tel. 010-4518743

 

Doelstelling:

Het helpen van gemeentes en haar gemeenteleden van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Transsylvanië, Roemenië.

 

Beleidsplan

De stichting Sarfath ondersteund kerken en gemeentes van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Roemenië. Zij doet dit door het sturen van materialen en voedselpakketten, en het financieel ondersteunen van dominees in kleine gemeentes.

Daarnaast wordt steun verleend aan de stichting Ancora Salvarii in Roemenië. Hiervoor worden separaat fondsen geworven.

 

Bestuurders

Koen Vliegenthart voorzitter

Ria Hordijk secretaris

Jan Leen Pilon penningmeester

 

Beloningsbeleid:

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend anders dan vergoeding voor gemaakte kosten.

 

Jaarrekening 2015

Download de jaarrekening van 2015