BELEID 2020-2022

De stichting Sarfath heeft als doel het ondersteunen van kerkelijke gemeentes en gelieerde organisaties in Roemenië en Moldavië.
In Roemenië 
gaat het met name om Hongaarse kerken in Transsylvanië.

Dit wordt gedaan op een aantal manieren:

  • het financieel ondersteunen van dominees in kleine gemeentes
  • het verzamelen en transporteren van hulpgoederen zoals meubels, kleding (nieuw en gebruikt)
  • het leveren van levensmiddelen bedoeld voor de armste mensen in deze gebieden

De fondsen worden verkregen middels vaste donateurs en mailing akties.


BESTUUR

Bestuurders zijn per 1-1-2020:

  • Koen Vliegenthart (voorzitter)
  • Ria Hordijk (secretaris)
  • Jan Leen Pilon (penningmeester)

De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers:

  • Hemke de Jong (transporten)
  • Piet Belder (kleding)
  • Thom van der Wijngaard (marketing)