Stichting Sarfath

Stichting Sarfath is opgericht te Capelle aan den IJssel op 17 augustus 1995 met het doel materiële hulp te geven aan Hongaars-gereformeerde kerken in Transsylvanië in Roemenië. Sarfath werkt vanuit Capelle aan den IJssel en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Voor de transporten is Sarfath afhankelijk van giften. De goederen zelf krijgt Sarfath meestal om niet aangeboden.

Inmiddels wordt ook hulp geboden in Moldavië via een aantal kerkelijke gemeentes. De levensstandaard is daar een stuk lager dan in Roemenië en de mogelijkheden zijn ook wat beperkter maar we doen wat we kunnen. Hulp wordt in zowel Roemenië als Moldavië geboden in de vorm van materiële ondersteuning met goederen, al naar gelang de behoefte, voedselpakketten, tweede hands en nieuwe kleding en financiële ondersteuning.

De naam Sarfath is ontleend aan 1 Koningen 17: 7-24, waar we lezen dat Elia door God wordt gestuurd naar Sarfath (ook wel Sarefat of Sarepta). God zei tegen Elia dat Hij een weduwe geboden had om Elia te verzorgen (zo lang dat nodig was!). In deze geschiedenis zien we treffend dat God mensen inschakelt om Zijn dierbaren te verzorgen. Dit thema spreekt ons zeer aan.

 

Doelstelling

Het helpen van gemeentes en haar gemeenteleden van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Transsylvanië, Roemenië en Moldavië.

 

Beleidsplan

De stichting Sarfath ondersteund kerken en gemeentes van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Roemenië. Zij doet dit door het sturen van materialen en voedselpakketten, en het financieel ondersteunen van dominees in kleine gemeentes.

Daarnaast wordt steun verleend aan de stichting Ancora Salvarii in Roemenië. Hiervoor worden separaat fondsen geworven.

 

Bestuursleden en vrijwilligers (per 14-09-2021)

Henk Pontier

(Voorzitter en coördinator project Sponsordominees)

Jan-Leen Pilon

(Penningmeester en Coördinator voedselhulp)

Ria Hordijk

(Secretaris)

   

Hemke de Jong

(Coördinator transporten en materiële hulpverlening)

Thom van der Wijngaard

(Marketing)

Chris de Romph

(Goederenopslag en transport)

Theo de Waardt

(Coördinator kleding)

 

 

Beloningsbeleid

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend anders dan vergoeding voor gemaakte kosten.